BẢNG GIÁ CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH
Cước Không Phụ Phí
Cước Thu Phụ Phí
Cước Dịch Vụ Đặc Biệt
Cước Chứng Từ - Tài Liệu
Cước TP. Hồ Chí Minh
Cước TP. Hà Nội
Bảng giá Chứng từ - Tài liệu In
Download

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THƯỜNG

CHỨNG TỪ TÀI LIỆU

Đã bao gồm thuế VAT và không thu bất kỳ phụ phí nào - Áp dụng từ 01/06/2011

                                                                                             Đơn vị tính: VN đồng

NẤC TRỌNG LƯỢNG
MỨC CƯỚC
 Đến 1000gr
12,000
Trên 1000gr đến 1500gr
16,500
 Trên 1500gr đến 2000gr 21,000
Trên 2000gr đến 3000gr 
 23,500

 

Dịch vụ đặc biệt :        
*   Bảo đảm:  +5.000 đồng/1 vật phẩm       
*   Báo phát:  +6.000 đồng/1 vật phẩm       
*   Phát tại địa chỉ :  +2.000 đồng/mỗi kg hoặc phần lẽ       

Lưu ý : Hàng nhẹ cồng kềnh hoặc dễ vỡ : Trọng lượng thực tế X 1,5 lần