Kết hợp với việc chuyển phát nhanh và thường các vật phẩm mà Qúy khách hàng đã tin tưởng ký gửi, Không Gian Express còn phục vụ thêm các loại hình dịch vụ gia tăng và cộng thêm như sau :

A./  ĐỐI VỚI CHUYỂN-PHÁT NHANH

Bao gồm :
 1. DỊCH VỤ GIA TĂNG :
  • Hẹn giờ : Là dịch vụ mà vật phẩm ký gửi có yêu cầu của người gửi được Không Gian Express phát đến địa chỉ nhận theo giờ hẹn trong phạm vi nội Tỉnh, Tp.
 2. DỊCH VỤ CỘNG THÊM :
   • Phát tận tay : là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Không Gian Express phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên, địa chỉ ghi trên gói,kiện hàng.
   • Ghi chú : Không Gian Express từ chối phát tận tay đối với yêu cầu phát tận tay đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như các tổ chức hoặc Cty có những quy định riêng về việc nhận các vật phẩm gửi đến.
   • Báo phát : Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu được cung cấp thông tin về phát vật phẩm đã ký gửi bằng văn bản.
   • Khai giá : Là dịch vụ mà người gửi vật phẩm kê khai giá trị vật phẩm, hàng hóa lúc ký gửi . Vật phẩm sử dụng dịch vụ khai giá được bảo hiểm nội dung với các giá trị do người gửi đã khai.
   • Phát hàng thu tiền (C.O.D) : Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Không Gian Express thu hộ một khoản tiền khi phát vật phẩm ký gửi đó.

B./  ĐỐI VỚI CHUYỂN PHÁT THƯỜNG :
                 
Không có dịch vụ gia tăng, chỉ chấp nhận phục vụ các dịch vụ cộng thêm (như trên).

(Xem thêm mức cước ở mục bảng giá cước : phần các dịch vụ gia tăng và cộng thêm)