Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của Không Gian Express, hoặc yêu cầu được phục vụ tận địa chỉ của khách hàng mà không phải tốn thêm bất kỳ khoản phí nào cho yêu cầu này.

Không Gian Express nhận ký gửi các loại vật phẩm có yêu cầu chuyển phát đến bất cứ địa điểm nào trong lãnh thổ nước Việt Nam hay đến các nước trên thế giới.

Các lưu ý cần biết về các đồ vật cấm gửi và gửi có điều kiện như sau :

1) Vật cấm gửi :

 1. Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy , kích thích thần kinh.
 2. Vũ khí,đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 3. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm,tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 4. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường.
 5. Các loại vật phẩm, hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu,nhập khẩu.
 6. Sinh vật sống.
 7. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.
 8. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền .
 9. Trong gói,kiện hàng chứa tập hợp nhiều vật phẩm gửi khác cho nhiều người khác nhau.

2) Gửi có điều kiện :

Vật phẩm, hàng hóa được gửi có điều kiện trong gói, kiện hàng :

 1. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm được chế biến từ kim khí quý, đá quý, chỉ được phép gửi trong gói, kiện hàng khai giá (trong nước).
 2. Gói, kiện hàng có hàng hóa để kinh doanh phải có bản kê và các chứng từ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.
 3. Vật phẩm, hàng hóa xuất-nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.
 4. Ong, tằm, đỉa, côn trùng phục vụ nghiên cứu khoa học , vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột, đóng gói phải đảm bảo để không gây hư hỏng, ô nhiễm gói, kiện hàng khác.
 5. Vật phẩm, hàng hóa gửi trong gói, kiện hàng sử dụng dịch vụ máy bay phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.